Forskellige træsorter udvendigt og indvendigt

Gennemgående finesse med al træværk udvendigt i cedertræ og indvendigt i oregon pine. Det gælder også husets vinduer og døre, der er lamineret sådan.

Madsen Vinduer & Døre har i 2022 været med til et nybyggeri af et eksklusivt sommerhus. Her specialfremstillede de alle husets vinduer og døre i to forskellige træsorter udvendigt og indvendigt. Sommerhuset er tegnet af Norm Architects. De skulle skabe et hus, der både fremstår med sin egen flotte karakter og stærke profil og samtidig falder ind med naturen.

Sommerhuset står harmonisk med den omgivende natur. Det er bygget af naturmaterialer og emmer af sommerhus på grund af den tidsløse træbeklædning, der går igen både ude og inde. Netop træbeklædningen er én af de særlige designmæssige materialevalg ved dette sommerhus. Al træværket udvendigt består af cedertræ og alt det indvendige er af oregon pine træ. Denne gennemgående finesse gælder også for alle husets vinduer og døre. De er specialfremstillet hos Madsen Vinduer & Døre for at kunne have forskellige yder- og indersider i samme træsorter som resten af bygningen.

At kombinere to træsorter

At lave sådan en kombination af to træsorter, som limes sammen til alle vindueskarme og -rammer er sjælden og bruges ikke så hyppigt i byggerier. Arkitekt Peter Eland fra Norms Architects fik af sit faglige netværk anbefalet at kontakte Madsen Vinduer & Døre for at få skabt de særlige vindues- og dørrammer. ”Jeg havde et ønske om, at vinduernes flotte profiler skulle smelte sammen med husets træbeklædning både udvendigt og indvendigt. Der skal ikke være noget, som forstyrrer øjet. Huset skal have et udtryk af ro og stilrenhed over sig”, siger Peter Eland.

Hos Madsen Vinduer & Døre tager de gerne imod sådan en unik opgave. Lamineringsteknikken er tidskrævende, da der er mange processer i den. Både det indvendige og udvendige træ skal skæres og høvles hver for sig. Vigtigst er det at være meget omhyggelig i limprocessen, så overgangen mellem de to træsorter placeres præcist, så den bliver usynlig i de færdige elementer.

”Nogle gange, når vi laver dybe karme, bruger vi laminering af træ for at kunne få den påkrævede størrelse på træet som skal bruges i fremstillingen. Men det er sjældent, at vi laminerer med to træsorter på denne måde som til dette sommerhus byggeri”, fortæller direktør Jesper Ravn Lorenzen fra Madsen Vinduer & Døre. ”Det er meget vigtigt, at limfugerne er usynlige. Det kræver præcisionsarbejde. Da vi byggede skydedørene til sommerhuset, måtte vi desuden lave samlingen mellem de to træsorter med smig i hjørnerne også for at holde det usynligt”, forsætter han.

Madsen Vinduer & Døre er stolte over at blive valgt af arkitekten til at udføre opgaven. ”Vi er glade for at være kendt i branchen og af vores samarbejdspartnere for mestre særlige teknikker og at kunne varetage det hele vejen igennem store ordrer også, som nogle byggeprojekter er. Vi er glade for at bidrage med, at projekterne går godt, og at vi kan være med til at skabe spændende bygninger, der efterfølgende fremstår med hver deres særegne designmæssige udtryk”, siger Jesper afslutningsvist.

Indbyggede udluftningsklapper

Udover lamineringen af træ til alle elementerne, så har Madsen Vinduer & Døre også lavet specielle indbyggede udluftningsklapper i nogle af soveværelserne efter ønske fra Norms Architects. Udluftningsklapperne er gode, fordi de sikrer god udluftning uden, at der kommer insekter ind i rummet. Udvendigt har udluftningsklapperne skodder for. De er lavet i samme materialer som resten af huset og giver derved en elegant og praktisk løsning på sommerudfordringer med varme og myg.

Udluftningsklap set inde fra værelset, hvor der kan åbnes og lukkes alt efter behov. Specialfremstillet med cedertræ udvendigt og oregon pine træ indvendigt.

Udluftningsklap set inde fra værelset, hvor der kan åbnes og lukkes alt efter behov.

Udluftningsklap med skodder over i forbindelse med vindue set udefra. Specialfremstillet af Madsen Vinduer & Døre i ceder træ udvendigt og oregon pine træ indvendigt.

Udluftningsklap med skodder over i forbindelse med vindue set udefra.

Naturen kommer indenfor

Det store sommerhus er designet med tre bygninger, som i deres flotte æstetiske udtryk falder i ét med naturen og dens farver.  

Sommerhuset består af 3 bygninger, som sammen danner rammen om en terrasse i midten.

Sommerhuset består af 3 bygninger, som sammen danner rammen om en terrasse i midten.

De to af sommerhusets bygninger er sammensat med en glasgang. De mange store vinduespartier gør, at naturen nærmest kommer indenfor, og de mange døre sikrer let og hurtig adgang til at komme ud.

Sommerhuset består af 3 bygninger, som sammen danner rammen om en terrasse i midten. Vinduernes karme er produceret ved Madsen Vinduer & Døre uden dobbeltkarme, så udtrykket er spinketl og elegant.

Sommerhuset består af 3 bygninger, som sammen danner rammen om en terrasse i midten.

Madsen Vinduer & Døre sætter en ære i let samleprojekt

En af de services, man som kunde også får ved Madsen Vinduer & Døre udover de specialfremstillede produkter, man ønsker, er, en relativ let samleopgave, når de store elementer kommer fra værkstedet til byggeriet.

Alle vindues- og dørkarme er fremstillet og samlet på værkstedet således, at alle tapper og skruehuller er forberedt inden samlingen på huset. Ved denne fremstillingsmetode undgår bygherre dobbeltkarme. Det giver et elegant og spinkelt udtryk, som også fremstår mere ensartet med husets resterende vinduer.

Ved at Madsen Vinduer & Døre samler det hele på værkstedet, inden ordren sendes afsted sikrer, at alt er, som det skal være. Derefter skilles det ad igen inden afsendelse, da elementerne ofte er for store og tunge at håndtere samlet for håndværkerne ude ved byggerierne. Det er et punkt i byggeprocessen, som ellers kan volde besvær, men Madsen Vinduer & Døre sætter en ære i at gøre samleopgaven så let for tømrerne som overhovedet muligt.

Byggeri der sikrer lys og den gode udsigt

Det fine sommerhus er designet til at falde i ét med naturen. Materialevalget i cedertræ udvendigt og oregon pine indvendigt er med til at holde farvenuancerne i byggeriet i samme skala som naturens omgivelser med de lyse sandfarver og græs på taget. Det har været vigtigt for arkitekten at bygge et hus, hvor oplevelsen af natur er lige stor uanset, om gæsterne i huset er ude eller inde. Huset er bygget med utrolig mange lysindfald fra store vinduer og døre, der sikrer lys i huset og masser af mulighed for god udsigt ud til naturen, når man er indendørs.

Her ses en af sommerhusets endegavle bestående af store vinduespartier og terrassedøre. Vinduer og døre i to forskellige træsorter udvendigt og indvendigt specialfremstillet hos Madsen Vinduer & Døre.

Her ses endegavlene på to af de tre bygninger, som dette sommerhus består af. Fra denne vinkel ser det næsten ud som en stor gavl bestående af store vinduespartier og terrassedøre.

Endegavlene i de to bygninger er store vinduespartier, som bringer maximal lysindfald og den omkringliggende natur helt indenfor. I hver gavl er der udover vinduerne også døre, så det er let at komme ind og ud af huset. Igen et element, som bringer naturen tættere på.

Godt samarbejde giver fantastiske projekter  

Norm Architects har haft æstetikken i højsædet i tilblivelsen af dette fine sommerhus. For at få tegninger og ideer ført ud i praksis henvendte de sig til Madsen Vinduer & Døre tidligt i projektet for at få bygge- og fremstillingsmæssige perspektiver på ideerne.

”Det har igen været en rigtig god samarbejdsproces for os sammen med arkitekten og tømrer. Vi kom med tidligt i projektet og kunne faktisk være med på skitsebasis til nogle af ideerne”, fortæller Jesper Ravn Lorenzen fra Madsen Vinduer & Døre.

Også arkitekt Peter Eland er godt tilfreds med både resultatet af byggeriet men også med samarbejdsprocessen. ”Det er helt unikt, når projekter går fra gode til fantastiske. Det gjorde det i byggeriet af dette sommerhus”, siger han. ”De faglige sparringer og dialoger gjorde, at alle arbejdede sammen. Madsen Vinduer & Døre som producent arbejdede sammen med håndværkerne på stedet og fik det hele til at gå op med alle detaljer i sidste ende. Det giver unikke projekter. Gode resultater og fremadrettede gode samarbejdspartnere, som vi kan henvende os til igen”, afslutter han.