Vinduer med buede tophjørner

Specielle vinduer der kun buer i tophjørnerne skulle fremstilles til ældre bygning

Ældre bygning med specielle vinduer 

På den befærdede vej, Strandboulevarden på Østerbro i København, ligger der en større ældre bygning med forskellige forretninger i stueetagen. Tre af disse butikker havde i efteråret 2021 behov for nye vindues- og dørpartier. I dette renoveringsprojekt skulle bygningens byggestil bevares på grund af dets unikke og historiske udtryk. De nye facadeelementer skulle ligne de andre i bygningen, så udskiftningen af forretningernes døre og vinduer krævede derfor en specialfremstilling.

Jats Entreprise A/S var af boligforeningen hyret til opgaven. Jats Entreprise A/S har tidligere arbejdet sammen med Madsen Vinduer & Døre og vidste, at de ville kunne fremstille de nye flotte døre og vinduer med buede tophjørner, som er magen til de gamle.

Speciallavet vinduer med buede tophjørner. Produceret af Madsen Vinduer & Døre
En af vinduespartierne blandt de forskellige facadeelementer, som blev skiftet på bygningen. Vinduet ses med buede tophjørner. For at lave disse specielle vinduer er både vinduesramme, -karm og –glas speciallavet.

”Der er stor efterspørgsel på specialfremstillede vinduer”, fortæller Caspar Jon Andersen, som er en del af Jats Entreprise A/S. Han forsætter; ”Det er forskelligt, hvem jeg bruger til at hjælpe mig med specialfremstillingerne i byggeprojekterne. Der kan være særlige ønsker fra bygherrer og arkitekter, men i dette tilfælde anbefalede jeg Madsen Vinduer & Døre til den boligforening, som var bygherre på forretningerne på Strandboulevarden. Jeg vidste, at Madsen Vinduer & Døre ville være gode til det med buerne på vinduerne og overpartierne. Det er en særlig opgave at lave vinduer med buede tophjørner”.

Flotte vinduer og døre med buede tophjørner

Jats Entreprise A/S kontaktede Madsen Vinduer & Døre med opgaven om at skifte flere facadeelementer i stueplan hen over det gadehjørne, hvorpå bygningen ligger. Der skulle fremstilles forskellige elementer, som alle var temmelig store. I ordren var der bland andet et vindue med fire sidehængte rammer, en fast ramme i midten og en tophængt ramme. De to øverste sidehængte rammer skulle laves med en specialformet overkarm, der var buet i hjørnerne. For at kunne lave disse buer, arbejdede Madsen Vinduer & Døre med at formspænde træet indtil det havde den rette facon.

”Det var en meget speciel opgave at få”, siger direktør Jesper Lorenzen fra Madsen Vinduer & Døre. ”Normalt er det hele rammen og overkarmen, der skal være buet, når vi laver buede vinduer og døre til kunder. Men ved disse ”Østerbrovinduer”, som vi døbte dem, var det kun hjørnerne, der skule bue”.

Han tilføjer; ” Det er noget sværere at lave små buer end store, fordi de er væsentlig sværere at fastholde og træbearbejde. Og så skal vi jo samtidig overholde sikkerhedsreglerne”, siger han.

Madsen Vinduer & Døre døbte de specialfremstillede vinduer for ”Østerbrovinduer”. Vinduet er med buede tophjørne på ellers lige vinduesrammer.
Madsen Vinduer & Døre døbte de specialfremstillede vinduer for ”Østerbrovinduer”. Det ses her med buede tophjørne på ellers lige vinduesrammer.

Madsen Vinduer & Døre lavede disse buer ud fra modeller tegnet af de oprindelige vinduer. Det var Jats Entreprise A/S, der målte op til alle elementer og lavede masonit modellerne af hvert eneste buede hjørne, da målene på dem ikke var helt ens. En detalje, der ofte ses ved ældre bygninger. Modellerne og målene sendte han til Madsen Vinduer & Døre, som derefter gik i gang med fremstillingen af de forskellige elementer.

“Jats Entreprise A/S har tidligere benyttet Madsen Vinduer & Døre, og samarbejdet med, at vi måler op og laver modeller, fungerer fint”, siger Caspar Jon Andersen. “Vi har en god dialog om projektet og de mange forskellige elementer, så de behøver ikke komme her for at måle op”.

Specielle døre med udluftningsmulighed

Til de tre forretninger skulle der også laves tre indgangspartier med buede tophjørner. De bestod af facadedøre med oplukkeligt overparti samt faste karme som sideparti. Sidepartierne blev leveret forberedt til lokal sammenbygning på grund af deres størrelse, og fordi de ikke var i fuld højde med dørene, da de blev monteret på halvmure. Men den lokale sammenbygning sikrede, at dobbeltkarme blev undgået.

Overpartierne blev udført som indadgående og med et topstyret beslag brugt i bunden i stedet, så det kunne stilles i ventilationsstilling på grund af bremsen. Vinduesrammen blev endvidere skåret en smule i smig, så rammen ikke stødte på karmen i buen.

Indgangsparti med vinduer og dør.  døren. Bemærk at vinduesoverpartiet over døren er med buede tophjørne. Vinduer er samtidig oplukkeligt, så det giver ventilationsmulighed.
Indgangsparti med vindue monteret på halvmur og vinduesoverparti over døren. Vinduesoverpartiet er oplukkeligt, så det giver ventilationsmulighed.

Udfordrende montering af de store elementer

Der var flere overvejelser i forhold til monteringen af elementerne i bygningen. Der var et hensyn til bygningens beliggenhed i et trafikeret vejkryds, men størrelsen på de store facadeelementer skulle der også tages hensyn til. For at lette monteringen blev det besluttet, at Madsen Vinduer & Døre skulle sende elementerne uden glas i. Monteringen skulle foregå i etaper. Først fastgørelse af elementerne og dernæst montering af glassene.

Bygning med forretninger i stueplan hen over et gadehjørne har fået nye specialfremstillede facadeelementer fra Madsen Vinduer & Døre. Alle elementer er lavet med buede tophjørner for at bevare bygningens originale stil.

Det gik desværre ikke helt så let i dette projekt, som de to håndværksvirksomheder havde håbet. ”Det skal ikke gå lige nemt hver gang”, smågriner direktør Jesper Lorenzen fra Madsen Vinduer & Døre. Han forsætter sin forklaring med, at ”der var gode faglige og logistiske begrundelser for, at vi sendte elementer og glas hver for sig, så monteringen kunne gå lettest muligt for Jats Entreprise. Tanken var, at de med mandekraft og uden stor maskinel hjælp kunne fastgøre de nye elementer i bygningen først og så efterfølgende sætte vinduesglassene i. Denne beslutning var af hensyn til trafikken og de mange mennesker på gaden. Samtidig kunne denne fremgangsmåde også imødekomme et fagligt ønske om at skjule karmskruerne i falsen på elementerne, inden ruderne kom i. Det giver et visuelt flottere resultat”, siger han.

Han forsætter; ”Desværre er det jo bare sådan med glas, at det kan gå i stykker. Det skete desværre ved en af ruderne, så vi måtte bestille en ny og igennem hele koordineringen af præcist leveringstidspunkt og så videre.

Godt samarbejde trods små udfordringer

Både Madsen Vinduer & Døre og Jats entreprise A/S er glade og tilfredse med resultatet af udskiftningen af disse vinduer og døre. Begge parter kan godt lide den faglige udfordring med et projekt, som skiller sig ud fra de andre. Og selv om der var småting, der drillede under monteringen, så afslutter Jesper Lorenzen med at sige: “Som de andre gange, vi har lavet projekter for Jats Entreprise A/S, er samarbejdet gået godt. Vi har igen haft en god dialog med dem, og de har sendt gode mål og modeller til os, som vi kunne arbejde videre ud fra”.

Også Caspar Jon Andersen fra Jats Entreprise fortæller, at samarbejdet om denne renoveringsopgave med at skifte vinduerne og indgangspartierne til de tre forretninger på Østerbro er gået godt. Han siger; “Madsen Vinduer & Døre var de helt rigtige til at lave disse specielle vinduer. Det er ikke så tit, at vi ser vinduer med dette udtryk, hvor de kun buer i tophjørnerne, men denne ældre bygning havde sådanne vinduer, så det var vigtigt at bevare den stil. Vi valgte dem, fordi vi vidste, at de er specielt gode til det med buer”.