Historiske vinduer fra 2. verdenskrig genskabes

Specielle vinduesdetaljer bevares i genskabelsen

Renovering af sommerhus fra 2. verdenskrig

I efteråret 2020 skal et specielt sommerhus i Gilleleje i Nordsjælland renoveres og energioptimeres. Sommerhusets historie og byggestil er enestående. Det er lavet af byggematerialer fra tyske barakker, der lå i området under 2. verdenskrig. Da barakkerne blev revet ned efter krigens afslutning, måtte lokale bygherrer tage hvad de kunne bruge af materialerne. Det kom der et sommerhus ud af dengang, som bl.a. havde udvendig beklædning og vinduer fra barakkerne. Under renoveringen i 2020 står Madsen Vinduer og Døre for, at de historiske vinduer fra 2. verdenskrig genskabes i en nutidig og energirigtig løsning i samarbejde med tømremester Søren Kristensen fra Gribskov Byg A/S.

Historiske vinduer fra 2. verdenskrig genskabes af Madsen Vinduer og Døre ved istandsættelse af sommerhus

De specielle barakvinduer

Sommerhusets oprindelige vinduer er lavet med enkeltlags glas. Dette skal optimeres til mere energirigtige vinduer i hele huset under istandsættelsen. Allerhelst så bygherren, at de nye vinduer igen blev med enkeltlags glas, men det tillader bygningsreglementet ikke. I stedet bliver bygherre, tømrer og Madsen Vinduer og Døre enige om at lave ruder med tyndere termoglas. Et kompromis, som både tilgodeser energikravene men også husets udtryk og historie.

”Det er meget vigtigt med disse kompromisser og samtaler, som vi har med bygherrer og håndværkere. Vi skal finde løsninger, som er så tætte på kundens ønsker, som vi kan. Og så skal vi selvfølgelig samtidig rådgive og vejlede kunderne, så de kan se løsninger og muligheder, som de måske ikke på forhånd kendte til. Alt sammen for, at de får en god oplevelse ved at få vinduer og døre fra os”, siger Jesper Lorenzen, direktør ved Madsen Vinduer og Døre.

Vinduerne fra de gamle tyske barakker har speciel funktion ved at kunne åbnes i sidehængt fag og i lille indadgående ramme i det andet fag på vinduet. Disse historiske vinduer genskabes af Madsen Vinduer og Døre ved istandsættelse af sommerhuset

Vinduerne er overfalset udvendigt, som sikrer dem yderligere mod vind og vand. De særlige karakteristika, som er bevaret ved de gamle vinduer er, at de har påmonteret gerigter indvendigt, som giver et flot finish, og så kan de åbnes på to forskellige måder. Vinduerne er med to fag, hvoraf det ene er sidehængt og kan åbnes. Det andet fag er en fast ramme men med en indadgående ramme i det midterste rudefelt. Disse detaljer er meget vigtige for sommerhusets ejer at bevare.

Vinduerne fra de gamle tyske barakker har speciel funktion ved at kunne åbnes i sidehængt fag og i lille indadgående ramme i det andet fag på vinduet. Disse historiske vinduer genskabes ved istandsættelse af sommerhus
Det nye vindue med gerigt og åbningsmuligheder i det ene fag, som er sidehængt og med en lille indadgående ramme i det andet fag.
"">
Vindue set indefra med påmonteret gerigt
Historiske vinduer fra 2. verdenskrig genskabes af Madsen Vinduer og Døre ved istandsættelse af sommerhus. Vinduerne fra de gamle tyske barakker har speciel funktion ved at kunne åbnes i sidehængt fag og i lille indadgående ramme i det andet fag på vinduet.

Den rette producent til specialdesignede vinduer 

Tømrermester Søren Kristensen skal i renoveringsprojektet finde en producent til de nye vinduer, som skal specialdesignes efter mål og udtryk ud fra de oprindelige vinduer. Han har ikke tidligere arbejdet sammen med Madsen Vinduer og Døre, men får dem anbefalet i sit netværk. I stedet for at ringe sammen og sende mål, billeder og beskrivelser frem og tilbage, så kører han til virksomheden med ét af vinduerne, så snedkerne hos Madsen Vinduer og Døre selv kan se, hvad det er, de skal producere. ”Selvom der var langt for mig at køre, så gør det hele arbejdet og dialogen mellem os langt lettere, ved at de fik ét af de originale vinduer op på snedkeriet”, siger Søren Kristensen, tømrermester fra Gribskov Byg.

”At lave vinduer på denne måde, er ikke noget, der bliver gjort mere. Så vi har måttet specialfremstille vinduerne efter et gammelt udtryk og funktionalitet. Vi møder mange kunder, der kommer med interessante historier fra deres bygninger. Derfor har de også unikke behov til deres byggeprojekter. Vi synes i denne arbejdsopgave, at det har været spændende at være med til, at historiske vinduer vinduer fra 2. verdenskrig genskabes i en nutidig løsning. Vores opgave er altid at sørge for at kombinere de specielle karakteristika i de specialfremstillede produkter, vi laver, med moderne energiløsninger”, siger Jesper Lorenzen fra Madsen Vinduer og Døre.

Vinduerne sættes i

Da de nye vinduer er lavet med samme gerigt indvendigt, som de oprindelige vinduer havde, kan de ikke bare sættes i sommerhuset ved renoveringen som normalt. I stedet laves væggene færdige indvendigt, og så skubbes de nye vinduer på plads i hullet indvendigt fra. Resultatet bliver godt. Kunden er meget tilfreds og stolt over at have bevaret det gamle sommerhus, som hans far havde bygget i sin tid. Tømrermester Sørens Kristensen udtaler om projektet; ”Det har været en sjov opgave, fordi det har været så specielt. Der har været en del kompromisser undervejs i renoveringen, hvor der skulle findes måder at imødekomme bevarelsen af de oprindelige detaljer på. Vi har løst det, og resultatet er blevet godt”.

Han forsætter; ”faktisk, havde jeg anbefalet ejeren at bygge et nyt sommerhus, da det ville være langt lettere. Han insisterede dog på at få huset istandsat og moderniseret i forhold til energioptimering. Han pointerede dog skarpt, at huset skulle bevare sin identitet. Det skulle stå 100% med samme udtryk, som da hans far byggede det”. I dag har han fået et nyistandsat og flot sommerhus, der har bevaret den specielle historie bag sig. Det er jeg da glad og stolt over at have været med til”. Afslutningsvis siger han om Madsen Vinduer og Døre; ”Det har været et rigtig godt samarbejde. Resultatet ved sommerhuset er blevet godt, og jeg ved nu til en anden gang, hvor jeg kan få lavet særlige løsninger på vinduer og døre, som en kunde kunne ønske”.