150 individuelle vinduesrammer til Næsseslottet

Stor omhyggelighed med kun at reparere det nødvendige og tage hensyn til fredningskrav betød individuel opmåling og produktion af alle vinduesrammer

Udskiftning af de gamle vinduer

150 individuelle vinduesrammer til Næsseslottet er blevet lavet af Madsen Vinduer og Døre, da der i foråret 2019 blev sat gang i et omfattende renoveringsarbejde på slottet.

Næsseslottet er et gammelt jagtslot, som ligger 20 km nord for København ud til Furesøen. I dag bruges den smukke bygning med de fine omgivelser til eksklusivt kontorfællesskab og til kurser og konferencer. Slottet står i dag med komplette nye vinduer i samme elegante og historiske stil som tidligere. Vejen dertil har dog taget lidt tid, for slottet har rigtig mange vinduer. Derudover er udskiftningen af dem også foretaget med stor nænsomhed og respekt for den fredede bygning, som slottet er.

Arbejdsprocessen forløb i flere etaper. Første udskiftning af vinduerne i taget og på første sal fandt sted i 2016. I foråret 2019 var det stueetagens og kælderens vinduer, der skulle fornyes sammen med 2 nye døre. Istandsættelse af fredede bygninger kræver særlige forholdsregler. I dette projekt havde bygherren og tømrermester Jesper Bang stor fokus på omhyggelighed for kun at reparere det nødvendige og tage hensyn til fredningskravene. Det har været tidskrævende, men til gengæld fremtræder slottet præcis som før udskiftningen af alle vinduerne.

Energioptimering af vinduer og døre

Slottes oprindelige vinduer var med et lag glas. De nye vinduer blev derfor også lavet sådan. For at sikre en moderne energioptimering blev vinduerne i stedet leveret med optoglas indvendigt.

Optoglas er en æstetisk forsatsløsning, som monteres indvendig på vinduesrammen. Det sikrer mod varmetab og giver lydreduktion. Til sidst blev de endelige profileringer genskabt.

Samtidig med udskiftningen af vinduerne blev også den store franske dør i stueetagen ud til søen skiftet og en kælderdør. Elegante døre, speciallavet efter individuelle mål og med buer og de profiler, der passer til resten af slottes historiske udtryk.

Elegant fransk dør udskiftet i stueetagen på Næsseslottet sammen med, at 150 individuelle vinduer  laves til Næsseslottet. Alt er lavet af Madsen Vinduer og Døre.

Omhyggelighed mindsker renoveringsarbejdet

For at efterleve kravene ved istandsættelse af en fredet bygning var der fokus på omhyggelighed i at bevare karmene og kun skifte vinduesrammerne. Ikke alle håndværkere tilbyder sådan et arbejde, for det indbefatter omhyggelig opmåling af hvert enkelt vinduesramme og efterfølgende systematisk udskiftning af de gamle vinduer én efter én, så det korrekte nye vindue erstatter det gamle.

Heller ikke alle vinduesproducenter kan stå for sådan en levering, men det kan Madsen Vinduer og Døre, som lever af at producere speciallavede vinduer og døre.

”Denne ordre var helt indenfor vores kernekompetence. Vi kan godt lide de unikke opgaver, vores kunder henvender sig om. Det gør, at vi fagligt kan blive ved med at tænke i løsninger, som passer til kunderne enkeltvis”, siger direktør Jesper Lorenzen fra Madsen Vinduer og Døre og forsætter; ”Selvfølgelig kræver det en god systematik i produktionen først at få lavet de 150 forskellige vinduer med hver deres mål og efterfølgende få dem nummeret og pakket rigtigt, så tømreren lettest muligt kan gå til arbejdet på slottet med at få dem sat i de rigtige steder bagefter. Men det er også ved disse specielle projekter, at vi får et godt samarbejde med vores samarbejdspartnere, som er både bygherrer og håndværkere. Sådanne projekter kræver, at vi snakker godt sammen og er i tæt dialog, og det sætter vi en ære i ved Madsen Vinduer og Døre”.

150 individuelle vinduesrammer

Der er lavet 150 individuelle vinduesrammer til Næsseslottet, fordi vinduerne i det gamle slot over årene er blevet skæve. Karmene er skæve forskellige steder og ude af vinkel, så ved udskiftningen af vinduerne kan der ikke bare bestilles et stort parti standard vinduer med ens mål hjem. Det kræver speciallavede vinduer.

Tømrermester Jesper Bang har været tilknyttet Næsseslottet gennem ca. 10 år, hvor han har stået for vedligehold og istandsættelse. Udskiftningen af vinduesrammerne har været en meget stor opgave, for som han siger; ” Jeg tror, jeg er den eneste i Danmark, der har lavet et sådan arbejde. Det er ikke for hvem som helst. Det kræver virkelig noget engagement, systematik og mange års tømrererfaring. Det er ikke bare sådan lige at gå til”. Han roser samtidig Madsen Vinduer og Døre for det gode og tætte samarbejde, de havde i processen op til produktionen af vinduerne, men også efter leveringen.

Han siger endvidere; ”at der var en rigtig god forståelse for hinanden og for hinandens arbejde. Jeg følte, at vi talte samme sprog, og det gav et rigtig godt samarbejde. Vi ringede ofte sammen og fik rettet meget til i tegningerne inden produktionen gik i gang. Jeg var benovet over, hvor få småjusteringer jeg stod med, da de nye vinduesrammer skulle sættes i. Madsen Vinduer og Døre er erfarne og professionelle. De ved, hvor vigtigt det er med præcise detaljer i sådan et projekt, og de var gode til at tjekke op på tingene, så det gav mig en følelse af, at vi var sammen om at nå godt i mål ”

De mange vinduesrammer blev leveret ubeslået af Madsen Vinduer og Døre. Hængslerne i karmene blev siddende og også hængslerne på rammerne blev rettet til og genbrugt. Beslagene indvendigt er nye, da rammerne her er leveret med optoglas, som har særlige beslag på

Resultatet

Resultatet er i dag et slot, der er energioptimeret indvendigt, men som forsat fremtræder smuk med sine historiske træk både indvendigt og udvendigt. Vinduerne er skiftet overalt og kan sidde i mange år nu.