Restaurering af vinduer på fredet gods

En af landets ældste gårde fremtidssikres med nye, speciallavede vinduer

Energirigtige vinduer fremtisdssikrer Rødkilde Gods

En af landets ældste gårde fremtidssikres med nye, speciallavede vinduer fra Madsen Vinduer og Døre. Restaurering af vinduer på et fredet gods er en specialopgave, men lige inden for virksomhedens kernekompetencer.

Der er så idyllisk på Fyn, ikke mindst fordi der findes så mange gamle bindingsværkshuse, gamle slotte og herregårde. Det er også her på sydfyn ved Ulbølle mellem Svendborg og Fåborg, at Rødkilde Gods ligger med en lang historie bag sig og med masser af fremtid foran sig. Godset er fra 1314 og dermed en af landets ældste gårde.
Godset ligger på en naturskøn plet med udsigt fra hovedbygningens stuer til en stor sø i haven omgivet af marker og store træer. Mange generationer har levet deres liv her og drevet deres forretning ud fra disse storslåede rammer.

Det moderne gods

Rødkilde Gods ligger ikke bare stille hen som en del af den danske kulturarv og et historisk monument. Det er i fuld drift. De naturskønne rammer forener både familieliv og forretning for Kim Rasmussen, som er 3. generation på godset. I dag er Rødkilde Gods en familiedrevet specialiseret virksomhed med aktiviteter indenfor landbrug, vedvarende energi, udlejning af huse og salg af ATV/UTV og udstyr. Kim og familien driver virksomheden ud fra gamle dyder, hvor fokus ligger på kvalitet og pålidelighed.

Som et led i både at være en moderne virksomhed, men samtidig også være en del af et sted med en lang historik, er det vigtigt for familien både at være nytænkende og innovative samtidig med, at de med stor omtanke forsøger at bevare den kulturarv, som bygningerne og stedet kræver. På godset arbejder de hele tiden ud fra værdier om bæredygtighed. De er meget bevidste om naturen omkring dem og passer bedst muligt på stedet. Det ligger dybt i dem, at godsets fremtid skal sikres, så det hele engang kan overdrages til næste generation.

Den nødvendige restaurering

Rødkilde Gods’ hovedbygning er i dag en fredet bygning. Den nuværende hovedbygning fra 1854 er en lang, enkeltfløjet bygning med to etager over en høj kælder. I sommeren 2018 måtte de udtjente vinduer på 1. salen og terrassedøren ud mod den store have på Rødkilde Gods udskiftes.

Madsen Vinduer og Døre har været med til restaurering af vinduer til fredet gods - nærmere betegnet Rødkilde Gods, som fik speciallavede vinduer
Specialprofilering af sprosser og ramme

Til restaureringsarbejdet valgte ejerne af Rødkilde Gods at bruge den dygtige lokale tømrermester og ejer af Fyns Vinduescenter Per Fabricius.

Han udtaler:

”Hovedbygningen på Rødkilde Gods er fredet, og derfor skulle de nye vinduer nøje svare til bygningens oprindelige vinduer. Jeg valgte Madsen Vinduer og Døre til produktion og levering af vinduerne, da de har stor erfaring med restaurering af bevaringsværdige bygninger”.

Madsen Vinduer og Døre har været med til restaurering af vinduer til fredet gods - nærmere betegnet Rødkilde Gods, som fik speciallavede vinduer
Perlestaff-profil på lodpost og svanehalsprofil på tværpost

Om de nye vinduer og terrassedøren siger medejer af Madsen Vinduer og Døre, Jesper Ravn Lorenzen; ”De nye vinduer, som er speciallavet til Rødkilde Gods, er lavet med traditionelt håndværk, så det historiske udtryk ved godsets hovedbygning bevares. Vinduerne er lavet i kernetræ med trukket glas. Vinduerne er beslåede med hjørnebåndshænglser, kittede, og så er de samlet med snedkersamlinger”.

Han siger endvidere; ”De unikke profiler på vinduerne gør dem helt specielle. Restaurering af vinduer på fredet gods er altid en spændende og udfordrende opgave. Vi er nået i mål med et godt resultat, og det er meget tilfredsstillende”.

Madsen Vinduer og Døre har været med til restaurering af vinduer til fredet gods - nærmere betegnet Rødkilde Gods, som fik speciallavede vinduer
Kitfals og hjørnebåndshænglser.

Resultatet

Ejerne af Rødkilde Gods har lagt mange overvejelser bag dette restaureringsarbejde. Processen fra ansøgning om godkendelse ved Slots- og Kulturstyrelsen til det endelige resultat har taget ca. et år.

”Under hele ansøgningsprocessen og det efterfølgende restaureringsarbejde har dialogen været god med de involverede parter, og alt er gået fuldstændig efter planen”, siger Tina Skov Rasmussen.

Hun forsætter; ”Processen er selvfølgelig længere end for almindelige husejere, der vil skifte deres vinduer. Men når man er vant til at arbejde med et fredet hus, så ved man, at det tager tid. Men det er også spændende at være med til at værne om en kulturarv. Det er udfordrende og dyrt – derfor skal vi også finde holdbare løsninger. Vi tænker 100-150 år frem. I vores overvejelser har vi nøje øje på næste generation. Det er vigtigt for os at overdrage til dem på fornuftig vis. Et sted som dette er kun noget, vi har til låns og derefter skal videregive til næste generation ”.

I dag kan de glæde sig over det færdige arbejde, og at Rødkilde Gods forsat står med en strålende flot facade, hvor de historiske, æstetiske kvaliteter er bevaret og kan nydes mange år frem.