Restaurering af Voer kirkes gamle renæssancedør

Det var blevet lidt for skævt i Voer kirke

Det var blevet lidt for skævt i Voer Kirke

Danmark har rigtig mange kirker fordelt over hele landet. Selv de allermindste landsbyer har en kirke. Ofte er den placeret på en bakketop eller står som centrum med byens huse omkring sig. Alle fortæller de om dansk historie og kultur helt tilbage fra middelalderen og frem og alle er de smukke, visuelle vidnesbyrd på vores kulturarv. For at bevare disse gamle skatte, må de løbende vedligeholdes. Madsen Vinduer og Døre hjælper med kyndig restaurering af Voer kirkes gamle renæssancedør, da det efterhånden var blevet lidt for skævt i den gamle kirke.

Voer kirke er en speciel middelalderkirke. I ca. år 1150 blev det nuværende kirkeskib opført i granitkvadre i romansk stil. Helt enestående står den oprindelige granit døbefont med udhuggede mønstre der endnu. Til kirkeskibet er der igennem tiden tilbygget tårnet, våbenhuset og Fru Ingeborgs kapel.

Det er velkendt, at Voer Kirke er lidt skæv. Man ser det tydeligt på våbenhuset, hvis sydmur hælder ud af. Man antager, at det skyldes, at jorden er blevet løs, så murerne sank dengang, hvor det var almindeligt for adelsfolk og herremænd at blive begravet så tæt på kirken som muligt. I 1788 blev kirkens tårn og våbenhus renoveret, og det er formentlig blevet vedtaget dengang at lade våbenhusets mure forblive skæve, så kirken kunne bevare sin skævhed og genkendelighed.

Kilde:
www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/voer-kirke-vendsyssel/stories/skaevt-vaabenhus-og-flotte-gavle

Restaurering af Voer kirkes gamle renæssancedør

I 2018 måtte der rettes op på skævhederne. Det var nødvendigt med en restaurering af Voer kirkes gamle renæssancedør. Døren mellem våbenhuset og skibet havde efterhånden sat sig så meget, at der var opstået sætningsskader. Dørrammen havde løsnet sig i samlingerne og fyldningerne med de historiske udskæringer havde forskubbet sig. Desuden var døren blevet så skæv, at den ikke kunne låses forsvarligt mere, og derved ville man ikke længere sikkert kunne bevare de betydningsfulde og historiske artefakter i kirken.

”Meget tyder på, at dørbladet over tid har sat sig væsentligt. Det kan ikke udelukkes, at kirkens alder og naturlige sætninger vil have haft en indflydelse, men min umiddelbare vurdering er, at dørbladets samlinger har været for svage”, siger byggesagskyndig Lars Balle fra Arkitekthuset Vodskov.

Restaurering af Voer kirkes gamle renæssancedør, da dørbladet har sat sig over tid.

”Kirkedøren i Voer Kirke er en gammel renæssancedør fra år 1586 ca., som stammer fra det nærliggende Voergaard slot. Døren er formentlig fra den daværende ejer Fru Ingeborg Skeels tid, da hun opførte Voergaards østfløj. Der er stadig et par stykker tilbage af de samme døre på Voergaard. De øvrige renæssancedøre er fordelt til andre herregårde i Vendsyssel. Dørene er identiske i motiv, men ses med nogle små forskelle i visse vinkler. Dørene er blevet udskiftet med hvide dobbeltdøre på Voergaard engang tilbage i 1688, da ny ejer Holger Reeddzt kom til“, sådan fortæller kirkeværge Lars Hans Pedersen, som også er forfatter til borgen ”Voer kirke i Vendsyssel” om den gamle renæssancedør.

Han siger endvidere; “Kirkens dør var indtil 1942 indgang til Ingeborgs Skeels Kapel fra koret. Døren blev i 1942 afløser for en tidligere dobbeltdør mellem skib og våbenhus. Det var her nødvendigt at udstyre den med en egetræsramme for at kunne dække døråbningen”.

Hjælp fra de helt rigtige mennesker

I april 2018 beder Menighedsrådet i Voer Sogn Arkitekthuset Vodskov om rådgivning i forbindelse med reparation af døren. De anbefaler dem at kontakte Aalborg Stift, Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør, da der i restaureringen skal tages stort hensyn til kirkens alder og den nuværende dørs historiske udformning. Døren må ikke bare skiftes ud. Den har helt unikke historiske og håndlavede udskæringer og udformning, som skal bevares.

Restaurering af Voer kirkes gamle renæssancedør, som ikke bare må udskiftes, da den har unikke historiske og håndlavede udskæringer og udformning, som er bevaringsværdigt.

Efter godkendelse af det kommende restaureringsarbejde fra Nationalmuseet og den Kgl. Bygningsinspektør, kontakter Menighedsrådet Madsen Vinduer og Døre om hjælp til selve udførelsen af restaurering af døren. Direktør Jesper Ravn Lorenzen udtaler:

”Vores speciale er at arbejde med ældre og bevaringsværdige vinduer og døre. Kirkedøren til Voer Kirke var en opgave, hvor vi med stor fornøjelse kunne kombinere at lave et godt stykke håndværk samtidig med, at vi skulle have øje på et vigtigt æstetisk udtryk og have respekt for den historik, der også lå i opgaven”.

Restaureringen af Voer kirkes gamle renæssancedør tog godt og vel 2 uger, da der var flere delopgaver i projektet. Først skulle den nuværende dør afmonteres og en midlertidig dør sættes i. Dette skulle ske nænsomt, så de gamle udskæringer og fyldninger ikke tog skade. Den gamle kirkedør kom med på værksted, hvor der blev lavet nyt dørblad i bejdset egetræ, som skulle tilpasses både den skæve karm men også sikre, at de oprindelige fyldninger kunne passes ind i. Afslutningsvis skulle døren genmonteres i kirken og låseautomatikken etableres.

En mindre restaurering men med stor betydning

I dag fremstår døren med de gamle fyldninger smukt i kirkerummet. Den originale udformning er bevaret. ”Vi er glade for resultatet af kirkedørsrestaureringen. Døren står i dag funktionel og flot”, siger Kirsten Sejlund Jensen, formand for Voer Sogns menighedsråd, som endvidere har været glad for samarbejdet med Madsen Vinduer og Døre. Det har fungeret upåklageligt. Også Lars Balle, bygningssagkyndig fra Vodskov Arkitekthus, som har været rådgiver under projektet, udtaler stor tilfredshed med resultatet og samarbejdet med Madsen Vinduer og Døre. Restaureringen er godkendt og finansieret af Brønderslev Provsti, som i dag sammen med menighedsrådet kan være stolte over, at den godt 900 år gamle – og lidt skæve – kirke igen fungerer optimalt.

Fronten af Voer kirkes gamle renæssancedør med håndlavede udskæringer.