Løvenholm Gods

Hestestalden bliver til lejligheder

På Djursland ligger det gamle klostergods fra 1440; Løvenholm. Godset har i flere perioder været forsømt, men i 1929 købte godsejeren af Gl. Estrup Gods, hofjægermester Valdemar Uttental det og bragte det på fode igen. Ved hans død testamenterede han godset til Løvenholm Fonden, som har til hovedformål at støtte uddannelse og forskning indenfor skov- og landbrug.

Skovskole i Løvenholm skovene

Omkring Løvenholm Gods ligger Løvenholm Skovene, som er de eneste oprindelige skove på Djursland. I disse skove ligger Eldrupgård, som er den jyske del af den danske skovskole. Her har man indtil nu kunnet tage erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker, men fra 2020 udvides det med en skov- og landskabsingeniørsuddannelse.

Løvenholm Gods har blandt andet i den anledning fået ombygget den gamle herskabshestestald til nye lejligheder og mødelokaler til deres gæster på Herregårdsmuseet, jagtgæster og lærere til skovskolen. Ombygningen af avlsbygningerne har stået på i årene 2016-2019 med hjælp fra godsets lokale muremester, Hans-Ulrik Jensen fra firmaet HUJ A/S, som igennem de sidste 35 år løbende har renoveret på det gamle gods. Den Århus-baserede tegnestue E+N Arkitektur har konceptualiseret og tegnet staldlængens fremtid i tæt samarbejde med bygherren, Løvenholm Fonden og HUJ A/S. 

En spændende ombygning med sans for detaljerne

En ombygning på en herregård er altid speciel, fordi der er så mange unikke bygningsværdier at tage hensyn til og samtidig så meget historie at bevare. Avlsbygningerne på Løvenholm Gods er ikke fredet, men for arkitekterne har det alligevel været vigtigt at finde det oprindelige i bygningerne for at kunne bevare det i de nye tegninger og i det nye udtryk, som lokalerne skulle have.

Projektet har været flere år undervejs, og for både arkitekterne på tegnestuen og muremesteren har det været givende at være med helt fra start til slut, hvor staldene blev ryddet og det nye råhus bygget med stabilisering af alle bærende elementer og indbygning af alle nye installationer.

Hertil siger arkitekt Lise Breum Knakkergaard:
”Det specielle i projektet på Løvenholm Gods har været at være med til hele forløbet. Vi har været med til drøftelserne af, hvordan bygningen skulle fremtidssikres, til tegningerne af råbygningerne og til at beslutte de mindste detaljer i indretningen efterfølgende. Ombygningen har været lavet i etaper og tegnet undervejs, men fordi vi har været med i hele processen, har vi kunnet arbejde med detaljerne i hver etape, og derved har vi kunnet fuldende projektet med at skabe den rigtige stemning og karakter i vores design”.

Også muremester Hans-Ulrik Jensen har været glad for processen. Han udtaler: ”
Jeg har en forkærlighed for restaurering af gamle herregårde. Udfordringerne i det her arbejde er spændende. Ingenting er lige, væggene er ude af lod, og tagkonstruktioner er skæve og uens, så man må justere, måle op og bygge til for få det hele til at passe sammen, men jeg kan rigtig godt lide at arbejde med detaljerne”.

Naturen tænkes ind i designet

Fra tegnestuens side ville man bevare det rå look og grovheden fra den gamle hestestald og de omkringliggende skove i de nye lokaler. Det var naturligt at vælge douglasgran som det gennemgående materiale, da godset både er omringet skov og beskæftiger sig med skovdrift i dagligdagen. Denne stemning skabes ved at lave rå betongulve, indvendige trækonstruktioner og indvendig beklædning med grove brædder.

 Alt fra gulve til lofte, trapper og døre er lavet i douglastræ.

Det oprindelige ønske om massive bræddebeklædte døre i douglasgran gav dog både tekniske og økonomiske udfordringer, så tegnestuen og Madsen Vinduer & Døre udviklede i fællesskab et kompromis, som har givet præcis den samme karakter til rummene, som ønsket. Designet blev lavet om til, at de nye, speciallavede indvendige døre blev med douglasfinerede dørplader med 10mm brede v-spor, så udtrykket er som beklædte døre. I stedet er alle dørkarme holdt i massiv douglastræ, hvor de dybeste karme er 245mm.        

Døre med douglas-finer samt massiv dørkarm i douglastræ.

For Madsen Vinduer og Døre har det været en spændende opgave at arbejde med at få stemningen af rå natur ind i indretningen.

”Vi er meget tilfredse med resultatet af dette projekt og samarbejdet med de andre aktører i processen”, siger direktør Jesper Ravn Lorenzen. Han tilføjer: ”Der har været en rigtig fin samskabelse i denne opgave mellem kunden, rådgiver og os som leverandør. I sådanne byggesager er der altid designønsker, budgetter, tidsplaner og meget mere, vi skal have til at gå op i en højere enhed, men i dette tilfælde er jeg rigtig glad for dialogen, vi har haft, og for resultatet hvor vi fandt de rigtige løsninger, så udtrykket blev som ønsket”. 

Et erfarent team skaber et smukt og solidt resultat

Det har været et stort ombygningsprojekt med lokale aktører inddraget. Murermester Hans-Ulrik Jensen og tegnestuen E+N Arkitektur kender hinanden fra tidligere renoveringsopgaver. ”Her på Løvenholm Gods er samarbejdet også gået rigtig godt, og vi har fået et flot resultat. Begge har vi sans for detaljerne og går ind for at arbejde med dem”, siger Hans-Ulrik Jensen. ”Samarbejdet med Madsen Vinduer og Døre har også været perfekt. De har jo ligeledes fokus på detaljerne”, siger han endvidere.

Tegnestuen samstemmer med tilfredshed over resultatet. Det lokale samarbejde har fungeret godt. ”Det giver tryghed i processerne, at man kender hinanden”, udtaler arkitekt Lise Breum Knakkergaard. ”Vi var glade for samarbejdet med Madsen Vinduer og Døre. De blev hyret pga. deres ekspertise til at lave de speciallavede indvendige døre og karme, som er med til at give det rigtige rå udtryk, som vi gik efter. Og så var de fleksible med deres levering”, afslutter hun.

På Løvenholm Gods kan man nu glæde sig over den veloverståede ombygning. I sommeren 2019 stod alt færdigt. Den gamle hestestald er blevet til 4 dele lejligheder, 2 familielejligheder, 2 forsamlingsrum med køkken og mødelokaler. Det rå udtryk fra den gamle hestestald og træet fra godsets omkringliggende skove er rykket inden døre og giver de nye lokaler en karakter og stemning, der passer ideelt til de kommende brugere af stedet.